Πολιτική Δεδομένων

Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (στο εξής: «η Εταιρεία») κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία δεν εκπροσωπεί, ούτε εγγυάται, ούτε εγκρίνει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για οποιεσδήποτε εξωτερικές ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να διασυνδέονται με την παρούσα Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε εξωτερική ιστοσελίδα που επισκέπτεστε πατώντας πάνω σε έναν σύνδεσμο στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρείας και την επισκέπτεστε με δική σας πλήρη ευθύνη.