Όροι Χρήσης

Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (στο εξής: «η Εταιρεία») κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Ο χρήστης όταν επισκέπτεται την παρούσα Ιστοσελίδα, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει τα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του ή τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Η Εταιρεία δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους στοιχεία. Δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή αυτών των στοιχείων από την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων, τα οποία όμως δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό, παρά μόνο κάποια στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης, όπως το όνομα του προγράμματος (browser) που χρησιμοποιείται ή την καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται την παρούσα Ιστοσελίδα για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας.

Υπάρχει τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στο χρήστη, και που επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει σε μια προσπάθεια on line επικοινωνίας με την Εταιρεία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, με τους οποίους ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα. Η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών μπορεί να περιέχει θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρεία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος. Ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά και ορισμένα άλλα όχι, σε μια προσπάθεια περαιτέρω σεβασμού των προσωπικών στοιχείων του ατόμου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για δική της χρήση μόνο και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου και επικοινωνία μαζί του. Η Εταιρεία δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους. Η Εταιρεία μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για εσωτερική χρήση και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην αναγνώριση των ομάδων ενδιαφερομένων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα, πάντα για εσωτερική χρήση.

Παραπάνω αναφέρονται διαδικασίες προστασίας δεδομένων που ακολουθούνται και που αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική της Εταιρείας και κάθε αναθεώρηση αυτής της πολιτικής θα δημοσιοποιείται μέσα από την παρούσα Ιστοσελίδα.