Κάθε επαναστατική εξέλιξη φαίνεται ότι προκαλέι τρεις φάσεις αντιδράσεων:
1. Είναι τελείως αδύνατον
2. Είναι δυνατόν αλλά δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε
3. Το είχα πει εξαρχής ότι ήταν καλή ιδέα

Arthur Clarke, 1917-2008, Βρετανός συγγραφέας

 

Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός - IT Consulting

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση της κατάλληλης οργανωτικής δομής στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει στο μέγιστο τους διατιθέμενους πόρους. Τα στελέχη της Stochasis συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις στην καταγραφή, αξιολόγηση, σχεδιασμό/ανασχεδιασμό και υλοποίηση των προτεινόμενων επιχειρησιακών διαδικασιών με στόχο τη μείωση του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας. Όσον αφορά στη διαχείριση κόστους, σχεδιάζουμε συστήματα κοστολόγησης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να συντάξουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την υλοποίηση των αλλαγών που θα είναι κατανοητό από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα προβλέπει ένα χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα βήματα. Λαμβάνουμε υπόψη το ρυθμό, τον τρόπο και την έκταση των αλλαγών, ενώ παράλληλα, προσδιορίζουμε τους παράγοντες που τις διευκολύνουν, καθώς και τις ουσιαστικές συνιστώσες που καθορίζουν την επιτυχία τους.

Επιπρόσθετα,παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής (IT Consulting), οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάλυση των αναγκών μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του λειτουργικού περιβάλλοντός της και της υφιστάμενης υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζουμε τις προδιαγραφές, αξιολογούμε, επιλέγουμε και συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του ενδεδειγμένου πληροφοριακού συστήματος, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Σχεδιασμός οργανογράμματος και περιγραφή οργανωτικών μονάδων
  • Οργάνωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
  • Σχεδιασμός / βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασίων
  • Διαχείριση αλλαγών
  • Σχεδιασμός συστημάτων κοστολόγησης

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Στρατηγικός σχεδιασμός τεχνολογιών πληροφορικής
  • Μελέτες ωρίμανσης – προετοιμασίας έργων πληροφορικής
  • Συμβουλευτική υποστήριξη στην παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων πληροφορικής

 

Οργάνωση Επιχειρήσεων, οργανόγραμμα, επιχειρησιακές διαδικασίες, ΙΤ, διαχείριση αλλαγώνυναμικού,Σχεδιασμός συστημάτων κοστολόγησης,Μελέτες ωρίμανσης,Στρατηγικός σχεδιασμός τεχνολογιών πληροφορικής,IT Consulting,συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής