Τίποτε δεν μπορεί να έχει αξία, αν δεν έχει χρησιμότητα

Καρλ Μαρξ, 1818-1883, Γερμανός φιλόσοφος

Κλαδικές Μελέτες – Κλαδικές Στοχεύσεις

Εκπονούμε κλαδικές μελέτες,  με τη διακριτική ονομασία "Κλαδικές Στοχεύσεις", δομημένες ώστε να  καταγράφουν τις συνθήκες βιωσιμότητας και να αναδεικνύουν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους ή υποκλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι μελέτες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και των προοπτικών των εξεταζόμενων κλάδων στην ελληνική και διεθνή αγορά με εύστοχο και περιεκτικό τρόπο.ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2018 - 2023

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣΣεπτέμβριος 2023
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ SNACKSΑύγουστος 2023
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΑύγουστος 2023
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: ΕΛΑΣΗ-ΔΙΕΛΑΣΗΙούλιος 2023
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΙούλιος 2023
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑΙούλιος 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΙούνιος 2023
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙΜάιος 2023
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣΜάιος 2023
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΩΝΜάιος 2023
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΑπρίλιος 2023
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Απρίλιος 2023
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Μάρτιος 2023
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Μάρτιος 2023
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, Φεβρουάριος 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ,Φεβρουάριος 2023
 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑΔεκέμβριος 2022
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΔεκέμβριος 2022
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔεκέμβριος 2022
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΔεκέμβριος 2022
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΔεκέμβριος 2022
THIRD PARTY LOGISTICS - 3PLΝοέμβριος 2022
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΟκτώβριος 2022
ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPERMARKET, Οκτώβριος 2022
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣεπτέμβριος 2022
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣΣεπτέμβριος 2022
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΑύγουστος 2022
REAL ESTATEΑύγουστος 2022
ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗΙούλιος 2022
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑΜάιος 2022
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, Φεβρουάριος 2022
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, Φεβρουάριος 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Ιανουάριος 2022
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΔεκέμβριος 2021
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔεκέμβριος 2021
THIRD PARTY LOGISTICS - 3PLΝοέμβριος 2021
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΝοέμβριος 2021
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣΝοέμβριος 2021
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΟκτώβριος 2021
ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPERMARKET, Οκτώβριος 2021
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΣεπτέμβριος 2021
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣεπτέμβριος 2021
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣΣεπτέμβριος 2021
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣεπτέμβριος 2021
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙΙούλιος 2021
ΣΟΚΟΛΑΤΑΙούνιος 2021
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΜάρτιος 2021
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, Φεβρουάριος 2021
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΔεκέμβριος 2020
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑΔεκέμβριος 2020
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΔεκέμβριος 2020
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΔεκέμβριος 2020
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΝοέμβριος 2020
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΝοέμβριος 2020
ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPERMARKETΟκτώβριος 2020
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΟκτώβριος 2020
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΟκτώβριος 2020
THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL, Σεπτέμβριος 2020
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣΣεπτέμβριος 2020
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΑύγουστος 2020
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑΜάιος 2020
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΜάρτιος 2020
ΧΡΩΜΑΤΑ-ΒΕΡΝΙΚΙΑΦεβρουάριος 2020
ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙανουάριος 2020
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΔεκέμβριος 2019
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΔεκέμβριος 2019
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΔεκέμβριος 2019
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΝοέμβριος 2019
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣΟκτώβριος 2019
ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPERMARKETΟκτώβριος 2019
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΟκτώβριος 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΣεπτέμβριος 2019
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣΣεπτέμβριος 2019
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΑύγουστος 2019
THIRD PARTY LOGISTICS-3PLΙούνιος 2019
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, Μάιος 2019
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, Μάρτιος 2019
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Φεβρουάριος 2019
 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ, Δεκέμβριος 2018
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, Δεκέμβριος 2018
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, Δεκέμβριος 2018
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ, Δεκέμβριος 2018
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, Δεκέμβριος 2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Δεκέμβριος 2018
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, Νοέμβριος 2018
ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, Νοέμβριος 2018
ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Οκτώβριος 2018
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Οκτώβριος 2018
ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPERMARKET, Σεπτέμβριος 2018
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ, Σεπτέμβριος 2018
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, Σεπτέμβριος 2018
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ, Αύγουστος 2018
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ, Ιούνιος 2018
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, Ιούνιος 2018
ΈΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Ιούνιος 2018
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ, Μάιος 2018
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Μάιος 2018
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, Απρίλιος 2018
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, Μάρτιος 2018