building success together

« Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020

Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)» εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές - στόχους :
1. Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός
2. Ψηφιακή Βιομηχανία
3. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα 
 
Η επιχορήγηση δύναται να ανέρχεται έως 65% του συνολικού προϋπολογισμού.
 
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται 
- από €20.000 έως €300.000 για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού De minimis ΕΕ 1407/2013
- από €20.000 έως €1.000.000 για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΕΕ 651/2014
 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 06/10/2020 και λήξης η 27/11/2020.

Συνημμένα βρείτε την περίληψη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι επιχειρήσεων Α.Ε. αναλαμβάνει:

1. τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου, την κατάρτιση του φακέλου επένδυσης και την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στο ΠΣΚΕ,

2. την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

3. την εκπόνηση συμβουλευτικών μελετών και ερευνών (όπως μελέτη/σχεδιασμός ανάπτυξης νέου προϊόντος, πιστοποίηση νέου προϊόντος, μελέτη/σχεδιασμός μεθόδου παραγωγής νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, μελέτη βελτίωσης διεργασιών παραγωγής).