building success together

« Νέα-Ανακοινώσεις

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Η Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 400.000€ έως 3.000.000€.

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης,

Συνημμένα βρείτε την περίληψη του προγράμματος.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 07/09/2020 και λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι επιχειρήσεων Α.Ε. αναλαμβάνει:

1. τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου, την κατάρτιση του φακέλου επένδυσης και την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στο ΠΣΚΕ,

2. την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

3. την εκπόνηση συμβουλευτικών μελετών και ερευνών (όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών-reengineering, τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου-risk analysis, marketing plan, μελέτες σχεδιασμού νέου προϊόντος που προκύπτει από την ανάκτηση αποβλήτων και συστήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβάλλοντος κατά ISO).